Політика конфіденційності персональних даних

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика) діє щодо всіх персональних даних, які ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ "ФЮЧЕР СКІЛЛС" (Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ - 39458123) (далі - Адміністрація сайту або ТОВ "ПЗПО "ФЮЧЕР СКІЛЛС") може отримати від користувача під час використання користувачами офіційного сайту https://hrm.arema.biz/ (далі - Сайт).

Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті Адміністрації сайту. На сайтах третіх осіб може бути власна політика конфіденційності і у користувача можуть збиратися або запитуватися інші персональні дані. Справжня Політика пояснює, яким чином Адміністрація сайту обробляє і захищає персональну інформацію користувачів.

Використовуючи Послуги і надаючи Адміністрації сайту інформацію, необхідну для ініціювання подальшої взаємодії, Ви погоджуєтесь на її використання відповідно до цієї Політики.

Для конкретних Послуг, Адміністрація сайту може публікувати додаткові положення, що доповнюють справжню Політику.

Справжня Політика конфіденційності, діє на підставі Конституції України і Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р №2297-VI (далі - Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04. 2016 г. (ЕU General Data Ргоtection Regulation, далі -CDPR) і іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, спільно іменоване далі - Законодавство.

Адміністрація сайту серйозно відноситься до безпеки персональних даних наших клієнтів, потенційних клієнтів та інших осіб, які звернулися до нас, тому прагнемо захищати конфіденційність Ваших персональних даних. Адміністрація зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для запобігання зловживання Вашими персональними даними, які стають нам відомі. Ми будемо обробляти Ваші персональні дані в суворій відповідності до вимог чинного Законодавства і виключно за наявності законних підстав на таку обробку.

Політика конфіденційності розроблена з метою:

- розкрити поняття персональних даних;

- розповісти які персональні дані ми збираємо і як їх можемо використовувати;

- кому і в яких випадках можуть бути передані Ваші персональні дані;

- як ми захищаємо конфіденційність Ваших персональних даних;

- як з нами зв'язатися і до кого звернутися, якщо у Вас виникнуть питання щодо обробки Ваших персональних даних

Обробка Ваших персональних даних Адміністрацією сайту може відбуватися тільки в разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR, в тому числі, але не виключно:

- Ви дали згоду на обробку Ваших персональних даних;

- обробка необхідна в цілях надання Вам послуг;

- така обробка вимагається законодавством країн, в яких Ви перебуваєте.

Просимо також звернути увагу, що Ви не зобов'язані надавати нам персональні дані, але без певної інформації про Вас ми не зможемо надати Вам деякі наші послуги. У разі, якщо ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних та визначаємо цілі, для яких ці персональні дані використовуються, Адміністрація є "контролером персональних даних для цілей GDPR і іншого застосовного європейського законодавства про захист персональних даних, а також власником персональних даних" в розумінні Закону.

1.Терміни і визначення

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (Користувач);

Суб'єкт персональних даних - це фізична особа, до якого відносяться персональні дані і яке з цих персональних даних можна ідентифікувати, або яке вже ідентифіковано;

Користувач - суб'єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Політиці у власних інтересах, яка зареєструвалася онлайн-сервісі https://hrm.arema.biz// за допомогою мережі Інтернет;

Онлайн-сервіс - сервіс, який розташований за адресою https://hrm.arema.biz//

Реєстрація - дії Користувача щодо заповнення та відправки реєстраційної форми, розміщеної в онлайн-сервісі, які, в разі відсутності у Адміністрації заперечень по реєстрації, мають наслідком надання доступу в Особистий кабінет;

Адміністрація сайту (Адміністрація, а також далі за текстом ми, нами, нас, нам) - ТОВ “ПЗПО “ФЮЧЕР СКІЛЛС”.

Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу;

Користувач - суб'єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Політики у власних інтересах, яка зареєструвалася онлайн-сервісі https://hrm.arema.biz// за допомогою мережі Інтернет;

Онлайн-сервіс - сервіс, який розташований за адресою https://hrm.arema.biz//

Реєстрація - дії Користувача щодо заповнення та відправки реєстраційної форми, розміщеної в онлайн-сервісі, які, в разі відсутності у Адміністрації заперечень по реєстрації, мають наслідком надання доступу в Особистий кабінет;

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем;

Поширення персональних даних - дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних;

Використання персональних даних - будь-які дії Адміністрації з обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єктів персональних даних або відповідно до законодавства України; Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дозволяють прямо або опосередковано ідентифікувати особу;

Авторизація - введення Користувачем свого логіна і пароля для входу в свій Особистий кабінет в онлайн-сервісі; Політика - справжня політика конфіденційності, розташована за адресою: https://hrm.arema.biz/.

Контролер персональних даних - це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їх обробку. Контролер персональних даних є "власником персональних даних" в термінології українського законодавства. В рамках цієї Політики контролером персональних даних є ТОВ “ПЗПО “ФЮЧЕР СКІЛЛС”;

Процесор персональних даних - це фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) контролер обробляє персональні дані для контролера. Процесор персональних даних є "розпорядником персональних даних" в термінології українського законодавства;

2.Загальні положення

2.1. Використовуючи онлайн-сервіс, програм і послуг Ви надаєте і визнаєте свою згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Ви повинні припинити використання сайту, програм і послуг.

2.3. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Споживачами.

2.4. Адміністрація сайту виходить з того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надає достовірні і достатні персональні дані і докладає всіх необхідних зусиль до підтримки таких даних в актуальному стані, і не порушує права третіх осіб.

2.5. Політика застосовується щодо всіх Ваших персональних даних, які можуть бути отримані Нами в процесі використання Вами онлайн-сервісу. Справжня Політика поширюється на персональні дані, отримані як до, так і після набуття чинності цією Політики.

2.6. Погоджуючись з умовами цієї Політики, Ви підтверджуєте, що в момент збору персональних даних Ви повідомлені про осіб, яким передаються персональні дані, зміст і цілі збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), що персональні дані, які передані нам на обробку, передані за згодою власників персональних даних і в рамках Законодавства.

2.7. Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону. Обробка персональних даних осіб, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі - "GDPR"). Також законодавство інших країн, може встановлювати додаткові вимоги.

2.8. Справжня Політика є внутрішнім документом Адміністрації.

2.9. Контролер персональних даних звільняється від відповідальності за наслідки, які настали у зв'язку з обробкою їм персональних даних, у разі якщо він не несе відповідальності за події, що спричинило наступ таких наслідків.

Ви також погоджуєтеся з тим, що Власник персональних даних має право надавати доступ та передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, виключно, якщо при цьому не змінюється мета їх обробки і тільки у випадках, передбачених цією політикою конфіденційності та / або законодавством України.

Ніхто у віці до 18 років не повинен надавати нам персональну інформацію через Онлайн-сервіс. Ми не збираємо цілеспрямовано персональну інформацію осіб віком до 18 років. Батьки та опікуни повинні постійно контролювати пов'язану з цим діяльність своїх дітей.

3. Транскордонна передача персональних даних

3.1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

3.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та / або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

4.Склад персональних даних

4.1. Адміністрація для здійснення своєї діяльності і для виконання своїх зобов'язань обробляє персональні дані Користувача, надані їм при реєстрації на сайті   https://hrm.arema.biz/ .

4.2. До персональних даних Користувача відносяться: прізвище, ім'я, по батькові, адреса електронної пошти, номер мобільного / стаціонарного телефону, країна проживання, місце роботи, посада, дата народження.

Ми просимо Вас повідомляти тільки ті персональні дані, які необхідні для надання обраної Вами послуги, отримання інформаційної розсилки або відповіді на Ваш спеціальний запит / претензію. У той же час, якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх з необхідним рівнем захисту.

4.3. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу персональних даних, які повинні обов'язково надаватися при використанні онлайн-сервісу. Якщо певна інформація не відзначена Адміністрацією як обов'язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на свій розсуд.

4.4. Дані, які автоматично передаються Адміністрації при використанні онлайн-сервісу Користувачем за допомогою встановленого на пристрої програмного забезпечення: ІР-адреса, інформація про браузер і вид операційної системи пристрою, технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, дата і час доступу до онлайн-сервісу.

5. Підстави і мета обробки персональних даних

5.1. Мета обробки персональних даних Користувача - укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та / або матеріалами, що містяться на сайті Адміністрації поліпшення якості онлайн-сервісу, зручності його використання, розробка нових функціональних можливостей і поліпшення якості обслуговування, підвищення професійних навичок і кваліфікації Користувача, проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

5.2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти aramasht@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».

5.3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів                        інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5.4. Підставами для обробки персональних даних є згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних Адміністрацією і необхідність виконання Адміністрацією вимог, передбачених Законодавством.

 

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

6.1. Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.2. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх необхідних заходів, що виключають доступ третіх осіб до персональних даних неуповноважених осіб.

6.3. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

6.4. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідному Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора aramasht@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».

6.5. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора aramasht@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

6.6. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення по досягненню цілей обробки, або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством України та GDPR.

6.7. Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією в статистичних чи інших дослідницьких цілях за умови обов'язкового знеособлення персональних даних.

6.8. Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням умов, визначених законодавством України та GDPR.

7. Терміни обробки персональних даних

7.1. Терміни обробки персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки, але не довше ніж це визначено Законодавством.

7.2. Персональні дані, термін обробки (зберігання) яких закінчився, повинні бути знищені або знеособлені, якщо інше не передбачено Законом. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено Законом. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено Законом. Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, буде потрібно зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов'язань перед Вами або контролюючими органами (відповідно до Регламенту ЄС 261/2004).

8. Доступ до персональних даних

8.1. Для досягнення цілей цієї Політики до обробки персональних даних допущені тільки ті співробітники Адміністрації, на яких покладено такий обов'язок відповідно до їх службовими (трудовими) обов'язками. Доступ інших співробітників може бути надано виключно в передбачених законом випадках. Адміністрація гарантує від своїх співробітників дотримання конфіденційності і забезпечення безпеки персональні дані при їх обробці.

8.2. Адміністрація має право передати персональні дані третім особам в наступних випадках:

- суб'єкт персональних даних письмово висловив свою згоду на такі дії;

 - передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури. При цьому доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або не може їх забезпечити.

8.3. Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності і нерозголошення персональних даних.

8.4. Представники органів державної влади (в тому числі, контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів), отримують доступ до персональних даних, оброблюваних Адміністрацією, в обсязі та порядку, визначеному Законодавством.

 

 

9. Cookies та інші технології відстеження.

9.1. Cookies - це невеликі текстові файли, які зберігають сайти на комп'ютері або мобільних пристроях в момент, коли Ви починаєте їх використовувати. Таким чином, сайт на час пам'ятатиме Ваші переваги і дії, які Ви виконали, в тому числі для того, щоб Вам не потрібно було повторно вводити ці дані. Наші файли cookies самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують тільки комп'ютер або мобільний пристрій, яким Ви користуєтесь.

9.2. Cookies та інші технології відстеження в нашому онлайн-сервісі можуть використовуватися різними способами, наприклад, з метою експлуатації онлайн-сервісу, аналізу відвідуваності або в рекламних цілях. Cookies та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг.

9.3. Повідомляємо Вам, що Ви можете в налаштуваннях деяких веб-браузерів налаштувати заборону cookies та інші технології відстеження. При цьому Ви повинні розуміти, що, якщо Ви вимкнете деякі файли cookies, функціональність онлайн-сервісу може бути обмежена і Ви не зможете використовувати всі його переваги, а також можлива некоректна робота деяких сторінок.

10. Права і обов'язки

10.1. Права і обов'язки користувача

10.1.1. Адміністрація сайту вживає розумних заходів для забезпечення точності та актуальності наявних у Адміністрації сайту персональних даних, а також за видалення застарілих і інших недостовірних або зайвих персональних даних, проте, Користувач несе відповідальність за надання достовірних відомостей, а також за оновлення наданих даних в разі будь-яких змін.

10.1.2. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності шляхом звернення до Адміністрації сайту.

10.1.3. Користувач має право в будь-який момент відкликати згоду на обробку Адміністрацією сайту персональних даних шляхом подання письмового повідомлення на адресу: aramasht@gmail.com, з позначкою «відкликання згоди на обробку персональних даних», при цьому відкликання користувачем згоди на обробку персональних даних тягне за собою видалення облікового запису користувача з сайту, а також знищення записів, що містять персональні дані в системах обробки персональних даних Адміністрації сайту, що може зробити неможливим користування Інтернет-сервісами Адміністрації сайту.

10.1.4. Користувач має право на отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних Адміністрацією сайту для чого має направити письмовий запит на адресу: aramasht@gmail.com, з поміткою «запит інформації про порядок обробки персональних даних».

10.1.5. На виконання положень в п. 10.1.2.-10.1.4. цієї Політики, Адміністрація сайту може вимагати підтвердити особу користувача, вимагати надання такого підтвердження в будь-якій формі, що не суперечить чинному законодавству.

10.2. Адміністрація зобов'язана:

10.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 5 цієї Політики конфіденційності.

10.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Споживача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Споживача.

10.2.3. Вживати заходів застереження для захисту конфіденційності персональних даних Споживача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

10.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Споживача, з моменту звернення або запиту Споживача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

11. Зміна політики конфіденційності

11.1. Політика конфіденційності може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення користувачів, в тому числі, якщо цього вимагає законодавство. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення в онлайн-сервісі, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

12. Відповідальність сторін               

12.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Споживачем в зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства, за винятком випадків, передбачених цією Політикою Конфіденційності.

12.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

12.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

12.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією.

12.2.3. Була розголошена за згодою Споживача.

13. Вирішення спорів

13.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

13.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

13.3. При не досягненні згоди між сторонами суперечка буде передана на розгляд до суду  відповідно до чинного законодавства.

13.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.

14. Додаткові умови

14.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в діючу  Політику конфіденційності без згоди Користувача.

14.2. Дана Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Адміністрації, якщо інше не передбачено умовами Політики конфіденційності.

12.3. Всі пропозиції або питання по даній Політиці конфіденційності слід повідомляти на електронну пошту aramasht@gmail.com.

12.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://hrm.arema.biz/EnterSystem/LicenceAgreement